Támogatott tartalom

Melyek a faktoring megállapodás legfontosabb részletei?

faktoring

A faktoring finanszírozásról szóló megállapodást írásban kell rögzíteni, nemzetközi leírását az ún. UNIDROIT Egyezmény, hazai szabályozását 2013 óta a Polgári Törvénykönyv tartalmazza.

A faktoring szerződés alapján a faktor meghatározott pénzösszeg fizetésére, az eladó a vevővel szembeni követelésének a faktorra történő engedményezésére köteles. Nemfizetés esetén a faktoring típusa szerint kell eljárni. Milyen lényeges elemeket kell rögzíteni a szerződésben?

A faktoring megállapodás tartalma

A faktoring a különféle követelések adásvételét jelenti, amelynek során az eladó a faktorra engedményezi azokat, így azonnal pénzhez jut. A FlexiBill digitális faktoring azoknak a vállalkozásoknak jelenthet jó megoldást, amelyek halasztott fizetési konstrukció miatt kerülnek nehéz likvid helyzetbe, és a működéshez, növekedéshez külső forrásokra van szükségük.

Minden faktoring megállapodásnak tartalmaznia kell az ügylet célját és tárgyát, a szolgáltatás díját, valamint az alkalmazott faktoring típusának megfelelően rögzíteni kell a faktor visszkereseti jogát, hogy nemfizetés esetén melyik fél lesz az engedményezett.

Mi a faktoring célja?

A faktorálás általában a nyitott, még le nem járt követelések eladását jelenti, aminek nyomán a likviditási nehézségekkel küzdő vállalkozás szinte azonnal forráshoz juthat, így képes stabilizálni a pénzügyi helyzetét.

Az ügylet mindhárom szereplője számára kedvező a megállapodás, az eladó a fizetési határidő előtt pénzhez jut, a faktort illeti meg a faktoring kamata, illetve a hitelbírálati és faktordíj, a vevő pedig továbbra is élvezheti a hosszú fizetési határidő előnyeit. A faktorálás azonban hosszabb távon is kedvező, ugyanis tartós együttműködés esetén minden fél profitál.

Mennyibe kerül a faktorálás?

A megállapodás értelmében a szolgáltatást igénybe vevő fél, az eladó vagy a szállító, a számla faktorálásra történő benyújtását követően akár 24 órán belül is pénzéhez juthat.

Első részletben a bruttó számlaérték 80-90%-a áll rendelkezésére, majd második részletben, a vevő teljesítése után a maradék összeg faktordíjjal és faktoring kamattal csökkentett része kerül kifizetésre. A faktordíj összege a számla bruttó ellenértékének 0,5-2,5 százaléka, az ügylet bonyolultságától függően.

A faktoring kamat mértéke a Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb és a szerződés megkötésekor rögzített kamatfelár összegével egyenlő.

Visszkereseti jog

A faktoring megállapodás tartalmazza a visszkereseti joggal kapcsolatos rendelkezéseket is.

Visszterhes faktoring esetén a követelés az eladóra száll vissza, aki a kapott összeg visszafizetésére és a kamatok megfizetésére köteles, vissztehermentes faktoring esetén – hitelbiztosítás mellett, magasabb díjért cserébe – továbbra is a faktor marad a követelés engedményezettje. Így válhat a faktoring minden fél számára optimális megoldássá.

A megállapodásról értesíteni kell a kötelezettet is, amire a bizalom, a hosszú távú együttműködés érdekében van szükség.

Kép forrása: Pixabay.com

Hirdetés (X)

Még több cikk a rovatból: